HOME > AHD CCTV > AHD 4.0M 카메라
 
 
  제품 12 개 중 1 / 1 페이지
 
 
 
   

ASTAR-4028HR(AF)
AHD/QHD/2.8~12mm/AF/84IR

UTC-4054R
4M/QHD/3.6mm/54IR

UTC-4036R
4M/QHD/3.6mm/36IR

UTC-400DR
4M/QHD/3.6mm/24IR

UTC-400D
4M/QHD/3.6mm

ASTAR-400DR
4M/QHD/3.6mm/24IR

ASTAR-4024R
4M/QHD/3.6mm/24IR

ASTAR-4035R
4M/QHD/3.6mm/35IR

ASTAR-4054R
4M/QHD/3.6mm/6mm/54IR

ASTAR-4028HR
4M/QHD/2.8~12mm/84IR

ASTAR-4060HR
4M/QHD/6~50mm/AF/84IR

ASTAR-4042AF
4M/QHD/2.8~12mm/AF/42IR
1  
 
 
 

TEL : 02)715-1497(내선번호1) | FAX : 02)3211-1497 | 고객센터 : 1588-4916 | A/S 센터 : 02)715-1497 (내선번호3)
상호명 : (주)필텍정보통신 | 사업자 등록번호 : 106-81-98233 | 대표 : 김갑수
주소 : 서울특별시 용산구 새창로 45길 43 | E-mail : sdvr@sdvr.co.kr
copyright ⓒ2015 By PHILTEC COMPANY All Pictures Cannot be copied without permission
(주)필텍정보통신 홈페이지에 게제된 모든 이미지는 당사의 사유재산입니다. 허가 없이 무단 도용 시 법적 조치할 수 있음을 알려 드립니다.